GENBRUG

Vores brug af ressourcer er begrænset og hos Bergmann Gruppen er vi med til at recirkulere bygningsmassen i byggeriet

CIRKULÆR BYGGEMATERIALE ØKONOMI

Hos Bergmann Gruppen har vi ambitioner om at være på forkant med den cirkulære økonomi. Det er vores vision at skabe stabile og udelukkende succesfulde rammer, så bygherre i fremtiden ikke er forhindret af materialemangel og opfylde krav om genbrug og CO2-reduktion i nybyggerier og renoveringer.

GENBRUGSPRODUKTER VED NEDRIVNING

Vi går meget op i at de rigtige begreber bruges om de produkter der genereres fra vores nedrivningsprojekter.
 
Hos Bergmann Gruppen finder du eksempler på både downcycling, recycling, upcycling og direkte genbrug af bygningsaffaldet som genereres.
 
Når vi sender rene materialer til affaldsmodtageranlæg, bliver tunge fraktioner knust og brugt igen som vejfyld (downcycling), mens rockwool eller glasuld kan gensmeltes til ny mineraluld (recycling). 
 
Desuden har vi fra udvalgte projekter bidraget med store limtræsbjælker, lamper, døre, hele køkkener og meget mere til direkte genbrug.

Upcycling er et vanskeligt begreb at benytte i nedrivningsbranchen, fordi behandlingen af bygningsaffaldet til et nyt produkt også udleder CO2. Vi er ikke afvisende for upcycling, men indtil nu er vi ikke blevet overbevist om at vi kan gøre en større indsats end den inspiration der findes hos bygherre og køber selv.

Bliver trappestigen fra vores nedrivningsplads brugt som en bogreol i et boligbyggeri eller skal de sorteres til genbrug?

NEDBRYDNING GENBRUG

Bæredygtighed og genbrug er kun fornuftigt når det kommer til byggematerialer. Med stadigt stigende priser og mangel på diverse materialer, bliver det fremadrettet også langt mere relevant at kunne genbruge og gøre det til en samlet del af nedbrydning og nedrivning.

GENBRUG OG GENANVENDELSE

I dag må vi stadigvæk sende størstedelen af vores rene nedrivningsprodukter til affaldsmodtageranlæg, da der endnu mangler incitament fra bygherre og deres rådgivere med realistiske priser og tidshorisonter. Det medfører at nedrivningsmaterialerne ”kun” kan genanvendes og downcycles. 

Ved at sende mere end 85% af vores affald til sådanne modtageranlæg, opfylder vi regelsætningen fra NMK96 og på den måde er vi ligesom den almindelige nedriver. VI VIL VÆRE BEDRE. Vores fokus er derfor på at opstille samarbejder med flere materialeproducenter, at indgå tidligere samarbejder med bygherre og rådgivere om revideret tidsplaner og priser jf. vejledningen om ”Cirkulær Nedrivning” af VærdiByg og at udfører beregninger som viser at genbrug af materialer kan svare sig. Vi er foreløbigt i gang med at indhente oplysningerne om materialerne vi genbruger via deres respektive miljøvaredeklaration (EPD) for at opstille CO2-regnskaber på de sager, hvor direkte genbrug opnås.

RÅDGIVNING I MATERIALEGENBRUG

Fordi det ofte tager længere tid at nedtage materialer til genbrug fremfor nedbrydning til genanvendelse, er det vigtigt, at tidsplanen er realistisk, og at der er afsat tilstrækkelig tid til, at arbejdet kan udføres forsvarligt både miljø- og arbejdsmiljømæssigt.
 
Bergmann Gruppen kan bistå med opgaver såsom ressourcekortlægning, materiale opbevaring og som rådgiver til beslutningerne og de risici som kan opstå ved inklusion af den cirkulære økonomi på din byggeplads. Vi følger vejledningen fra VærdigByg om “Cirkulær Nedrivning”

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Et lille udsnit af vores samarbejdspartnere og kunder

KONTAKT OS I DAG

ØNSKER DU ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DIT NÆSTE PROJEKT?

Så lad os høre om det . Få udført din opgave til aftalt tid, med stor sikkerhed og præcision og selfølgelig uden grimme overraskelser. Udfyld formularen og så bestræber bvi os på at svarer tilbage inden for 24 timer.