JOB I BERGMANN GRUPPEN

Lille virksomhed, stor medspiller

I FORTSAT UDVIKLING

Bergmann Gruppen er forsat i udvikling og mange nye medarbejdere er kommet til. Vi er under forandring, men udelukkende en positiv proces både i forhold til at bringe virksomheden ind i den digitale tidsalder og at omfavne medarbejder kapaciteten.

Her er fokus på at effektivisere tilbudsgivning, sags- og økonomistyring og bidrage med yderligere bæredygtighedstiltag, genbrugsinitiativer og samarbejdsaftaler.

Lige nu koncentrerer vi os om at højne vores kvalitetssikring og styring – også økonomisk – af vores nedrivningsprojekter.

Det gør vi blandt andet ved at styrke vores egenproduktion i form af flere fastansættelser blandt formænd samt uddannede nedriverere og miljøsanitører.

HR OG TRIVSEL

Hos Bergmann Gruppen er HR’s vigtigste opgave at finde de rette medarbejdere, og sørge for at medarbejderne trives, udvikles og fastholdes.
 
Medarbejderne hos Bergmann Gruppen er drivkraften bag virksomheden.
 
De er dén vigtigste ressource for at skabe og fastholde den konkurrencedygtige forretning som vi er i dag. Fordi vi er meget bevidste om at virksomheden ikke kan være foruden vores dygtige medarbejdere, finder du, hos os, en seriøs arbejdsplads, med plads til individet og personlig udvikling.