MILJØSANERING

Korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer i bygninger, for en sundere fremtid for alle.

HVAD ER MILJØSANERING?

Miljøsanering er det overordnede ord for håndtering, sortering, rensning og bortskaffelse af miljøfarlige materialer. Oftest bygge materialer. 

Herunder gælder også efter rengøring af overflader og afrensning af eventuelle overfladebelægninger.

HVAD ER KORREKT MILJØSANERING?

Når vi udfører miljøsanering, er der en række regler vil skal følge for at sikrer en korrekt håndtering. Dette betyder at du ved at bruge os, sikrer at opgaven udføres korrekt og kan spare dig for ubehagelige udgifter ved forkert udførelse.