ASBESTSANERING

Hos Bergmann Gruppen har vi mange års erfaring med alle former for miljøsanering. Det gælder især også asbestsanering. 

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

ASBEST, KORT FORTALT

Asbest er et naturligt mineral, som tidligere blev betragtet som et vidundermateriale på grund af naturlig høj varmeresistens og holdbarhed. På grund af dette er asbest blevet brugt i en række bygningsmaterialer, såsom tag- og facadebeklædning og isoleringsmateriale. Man har dog fundet ud af at ved indånding af asbestfibre, er der forhøjet risiko for en række kræftfremkaldende sygdomme. Anvendelsen af asbest i dansk byggeri i dag er forbudt.

Miljøsanering

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer.

Hvis der findes asbest i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det et lovkrav, at denne asbest fjernes og bortskaffes efter gældende regler. Asbesten må ikke indbygges i bygningen efter arbejderne.

PROFESSIONEL ASBESTSANERING FOR ASBESTFRI BYGNING

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med asbestarbejder, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet asbestsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker asbestsanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.