Klorerede paraffiner og PAH-sanering

Hos Bergmann Gruppen har vi uddannede miljøsanitører, der har stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er.

Klorerede paraffiner og PAH’er, kort fortalt

Klorerede paraffiner, forkortet til KP, er et kemisk stof beslægtet med PCB, som blev brugt i samme bygningsmaterialer som PCB. KP opdeles i 3 grupper; kort-, mellem- og langkædet klorparaffiner, hvor de korte anses for at være de mest skadelige. Dog er skadeligheden for miljø og mennesker udsat for KP’er, ikke lige så godt belyst som ved PCB.

PAH’er er en forkortelse for Polyaromatiske Kulbrinter. Det bruges i tjærelignende produkter, og findes i bygningsmaterialer såsom asfalt, tagpap, (sokkel-) maling og fugtsikrende membraner i f.eks. ydervægge eller dækkonstruktioner.

Screening for miljøskadelige stoffer og lovkrav

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejdet må påbegyndes, skal bygningen screenes for miljøskadelige stoffer.

Hvis der findes KP’er eller PAH’er i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

Professionel sanering af klorerede paraffiner eller PAH’er

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udføre en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.

Samarbejdspartnere

Derfor skal du vælge Bergmann Gruppen

Uddannet personale – vi har beviserne

Bergmann Gruppen er din garanti for at alle nedrivere har den nødvendige erfaring, instruktion, samt har de lovpligtige arbejdsbeviser, som kræves til at løse jeres opgave. F.eks. håndtering af farlige stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller.

Urban Mining og cirkulært byggeri

Der er kun èn vej at gå hvis man vil gøre en forskel for klimaet – og det gør vi. Sammen med vores samarbejdspartnere genanvender vi mere end 90% af nedrivningsmaterialerne fra vores opgaver. Og vi søger hver dag nye måder at optimere vores produktion og tilpasse vores produkt til de stigende krav og udfordringer, vi oplever i vores hverdag.

Stærke samarbejds­partnere

Vi arbejder med nogle af branchens stærkeste leverandører. Og vi er altid klar med innovative og effektive løsninger, der matcher kundens høje standarder.

Kvalitetsgaranti

Bergmann Gruppen er medlem af Dansk Industri, Nedbrydningssektionen og European Demolition Association. Alle sager overvåges iht. organisationernes standarder, for at sikre at medlemmerne som minimum leverer i samme kvalitet.

Certificeret nedrivning

Vi er ISO 9001-certificerede. Det betyder at vores kvalitetsledelsessystem og alle vores arbejdsprocesser ikke bare lever op til byggebranchens høje standarter, men løbende udvikles og tilpasses til konjunkturer og markedet. Det er din tryghed for, at arbejdet udføres korrekt i henhold til gældende lovgivning og med et resultat, der altid leveres og dokumenteres som forventet.

25 års erfaring

Med mere end 25 års erfaring i branchen har vi løst alle typer opgaver fra små indvendige rydninger i enkeltkontorer, til store og komplekse renoveringsprojekter i millionklassen.

Indhent et uforpligtende tilbud