KLOREREDE PARAFFINER OG PAH-SANERING

Hos Bergmann Gruppen har vi uddannede miljøsanitører, der har stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er.

KLOREREDE PARAFFINER OG PAH'ER, KORT FORTALT

Klorerede paraffiner, forkortet til KP, er et kemisk stof beslægtet med PCB, og som blev brugt i samme bygningsmaterialer som PCB. KP opdeles i 3 grupper; kort-, mellem- og landkædet klorparaffiner, hvor de korte anses for at være de mest skadelige. Dog er skadeligheden for miljø og mennesker udsat for KP’er er ikke lige så godt belyst som ved PCB.

PAH’er er en forkortelse for Polyaromatiske Kulbrinter, bruges i tjærelignende produkter, og findes i bygningsmaterialer såsom asfalt, tagpap, (sokkel-) maling, fugtsikrende membraner i f.eks. ydervægge eller dækkonstruktioner.

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer.

 

Hvis der findes KP’er eller PAH’er i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

PROFESSIONEL SANERING AF kLOREREDE PARAFFINER ELLER PAH'ER

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.

KONTAKT OS I DAG

ØNSKER DU ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DIT NÆSTE PROJEKT?

Så lad os høre om det . Få udført din opgave til aftalt tid, med stor sikkerhed og præcision og selfølgelig uden grimme overraskelser. Udfyld formularen og så bestræber bvi os på at svarer tilbage inden for 24 timer.    VORES SAMARBEJDSPARTNERE

    Et lille udsnit af vores samarbejdspartnere og kunder