PCB-SANERING OG PCB-FORSEGLING

Hos Bergmann Gruppen har vi rigtig god erfaring med både PCB-sanering og PCB-forsegling.

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

PCB, KORT FORTALT

PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler, som er en gruppe kemiske stoffer. Disse stoffer er betegnet som svært miljøskadende. Anvendelsen af PCB i dansk byggeri i dag er forbudt.

Bortskaffelse af beton

Hvilke materialer indeholder PCB?

PCB findes som et tilsætningsstof i flere ældre bygningsmaterialer såsom fuger, maling og elektriske apparater. Det kan også i de værste tilfælde findes under linoleum og gulve, puds og i spartelmasser.
 
Allerede i 1970’erne fandt man ud af at PCB er svært skadeligt for miljø og mennesker, da indtagning kan medføre skader på lever, skjoldbugskirtel, hormon-systemet og nedsætte forplantningsevnen, samt at PCB mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Hvad gør man ved pcb?

Vi udfører en screening af byggerier for at identificere områder med PCB. Da PCB er så farligt for helbredet, er der behov for sanering inden nedrivning. PCB er lugtfri og er derfor svært at spore, uden at vide præcis hvad man leder efter.
 
Når PCB er lokaliseret, udfører vi en sikker sanering med korrekt beskyttelsesværn og sørger for korrekt bortkørsel, sortering og håndtering.

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer. Hvis der findes PCB i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

professionel pcb-sanering for pcb-fri bygning

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af PCB, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.

PROFESSIONEL PCB-FORSEGLING FOR PCB-FRIT INDEKLIMA

I nogle bygninger kan der af flere grunde ikke saneres komplet for PCB, da PCB kan ”vandre” i bygningsmaterialerne og ud i indeklimaet, i modsætning til f.eks. asbest og bly. 

For at tilgodese denne problematik tilbyder Bergmann Gruppe PCB-forsegling. En forsegling foregår ved at en bygningsdele, der indeholder forhøjede koncentrationer af PCB, får påført en forsegler, hvorved denne forsegler stopper/minimere ”vandringen” af PCB til andre bygningsdele og indeklimaet, således at der opnås et sundt indeklima for bygningens brugere.