PCB-SANERING OG PCB-FORSEGLING

Hos Bergmann Gruppen har vi rigtig god erfaring med både PCB-sanering og PCB-forsegling.

PCB, KORT FORTALT

PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler, som er en gruppe kemiske stoffer. PCB findes som et tilsætningsstof i flere bygningsmaterialer såsom fuger, maling og elektriske apparater.

Allerede i 1970’erne fandt man ud af at PCB er svært skadeligt for miljø og mennesker, da indtagning kan medføre skader på lever, skjoldbugskirtel, hormonsystemet og nedsætte forplantningsevnen samt at PCB mistænkes for at være kræftfremkaldende. Anvendelsen af PCB i dansk byggeri i dag er forbudt.

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer. Hvis der findes PCB i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

professionel pcb-sanering for pcb-fri bygning

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af PCB, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.

PROFESSIONEL PCB-FORSEGLING FOR PCB-FRIT INDEKLIMA

I nogle bygninger kan der af flere grunde ikke saneres komplet for PCB, da PCB kan ”vandre” i bygningsmaterialerne og ud i indeklimaet, i modsætning til f.eks. asbest og bly.
For at tilgodese denne problematik tilbyder Bergmann Gruppe PCB-forsegling. En forsegling foregår ved at en bygningsdele, der indeholder forhøjede koncentrationer af PCB, får påført en forsegler, hvorved denne forsegler stopper/minimere ”vandringen” af PCB til andre bygningsdele og indeklimaet, således at der opnås et sundt indeklima for bygningens brugere.

KONTAKT OS I DAG

ØNSKER DU ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ DIT NÆSTE PROJEKT?

Så lad os høre om det . Få udført din opgave til aftalt tid, med stor sikkerhed og præcision og selfølgelig uden grimme overraskelser. Udfyld formularen og så bestræber bvi os på at svarer tilbage inden for 24 timer.    VORES SAMARBEJDSPARTNERE

    Et lille udsnit af vores samarbejdspartnere og kunder