PCB-sanering og PCB-forsegling

PCB, kort fortalt

PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler, som er en gruppe kemiske stoffer. Disse stoffer er betegnet som svært miljøskadende. Anvendelsen af PCB i dansk byggeri, er i dag er forbudt.

Hvilke materialer indeholder PCB?

PCB findes som et tilsætningsstof i flere ældre bygningsmaterialer såsom fuger, maling og elektriske apparater. Det kan også, i de værste tilfælde, findes under linoleum og gulve, puds og i spartelmasser.

Allerede i 1970’erne fandt man ud af at PCB er svært skadeligt for miljø og mennesker, da indtagning kan medføre skader på lever, skjoldbugskirtel, hormon-systemet og nedsætte forplantningsevnen, samt at PCB mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Hvad gør man ved PCB?

Vi udfører en screening af byggerier for at identificere områder med PCB. Da PCB er så farligt for helbredet, er der behov for sanering inden nedrivning. PCB er lugtfri og er derfor svært at spore, uden at vide præcis hvad man leder efter.

Når PCB er lokaliseret, udfører vi en sikker sanering med korrekt beskyttelsesværn og sørger for korrekt bortkørsel, håndtering og bortskaffelse.

Screening for miljøskadelige stoffer og lovkrav

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejdet må påbegyndes, skal bygningen screenes for miljøskadelige stoffer. Hvis der findes PCB i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

Professionel PCB-sanering for PCB-fri bygning

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af PCB, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.

Professionel PCB-forsegling for PCB-frit indeklima

I nogle bygninger kan der af flere grunde ikke saneres komplet for PCB, da PCB kan ”vandre” i bygningsmaterialerne og ud i indeklimaet, i modsætning til f.eks. asbest og bly.

For at tilgodese denne problematik tilbyder Bergmann Gruppen PCB-forsegling. En forsegling foregår ved at en bygningsdel, der indeholder forhøjede koncentrationer af PCB, får påført en forsegler, hvorved denne forsegler stopper/minimere ”vandringen” af PCB til andre bygningsdele og indeklimaet, således at der opnås et sundt indeklima for bygningens brugere.

Samarbejdspartnere

Derfor skal du vælge Bergmann Gruppen

Uddannet personale – vi har beviserne

Bergmann Gruppen er din garanti for at alle nedrivere har den nødvendige erfaring, instruktion, samt har de lovpligtige arbejdsbeviser, som kræves til at løse jeres opgave. F.eks. håndtering af farlige stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller.

Urban Mining og cirkulært byggeri

Der er kun èn vej at gå hvis man vil gøre en forskel for klimaet – og det gør vi. Sammen med vores samarbejdspartnere genanvender vi mere end 90% af nedrivningsmaterialerne fra vores opgaver. Og vi søger hver dag nye måder at optimere vores produktion og tilpasse vores produkt til de stigende krav og udfordringer, vi oplever i vores hverdag.

Stærke samarbejds­partnere

Vi arbejder med nogle af branchens stærkeste leverandører. Og vi er altid klar med innovative og effektive løsninger, der matcher kundens høje standarder.

Kvalitetsgaranti

Bergmann Gruppen er medlem af Dansk Industri, Nedbrydningssektionen og European Demolition Association. Alle sager overvåges iht. organisationernes standarder, for at sikre at medlemmerne som minimum leverer i samme kvalitet.

Certificeret nedrivning

Vi er ISO 9001-certificerede. Det betyder at vores kvalitetsledelsessystem og alle vores arbejdsprocesser ikke bare lever op til byggebranchens høje standarter, men løbende udvikles og tilpasses til konjunkturer og markedet. Det er din tryghed for, at arbejdet udføres korrekt i henhold til gældende lovgivning og med et resultat, der altid leveres og dokumenteres som forventet.

25 års erfaring

Med mere end 25 års erfaring i branchen har vi løst alle typer opgaver fra små indvendige rydninger i enkeltkontorer, til store og komplekse renoveringsprojekter i millionklassen.

Indhent et uforpligtende tilbud