SKIMMELSANERING

Skimmelsvamp kan være farligt for helbredet og det er derfor vigtigt med professionel hjælp ifm. sanering af skimmelsvamp.

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

SKIMMELSVAMP, KORT FORTALT

Skimmelsvamp opstår når der er ilt, næring og fugt tilstede. Skimmelsvamp kan forebygges ved hyppig udluftningen og minimering af fugt i indeklimaet. Skimmelsvamp er skadeligt for mennesker og dyr, og ophold i boliger med skimmelsvamp kan resultere i luftvejsinfektioner, hoste og ondt i halsen, problemer med åndedræt, udvikling af høfeber og andre allergier, men også hovedpiner, svimmelhed og irritation af øjne.

Bly og tungmetalsanering

Hvis der findes skimmelsvamp i de områder hvor der skal fjernes eller bearbejdes andre bygningsdele, er det vigtigt at skimmelbefængte bygningsdele håndteres korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere, samt at minimere forsat væsk af skimmelsvamp.

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer.

PROFESSIONEL SKIMMELSANERING FOR SKIMMELFRI BYGNING

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af skimmelsvamp, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.