Miljøsanering

Bare fordi man bygger nyt kan man stadig tænke på miljøet

Asbest sanering

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at både stærkt støvende og støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som farligt affald, mens ikke støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som ikke-farligt affald.

Bly sanering

Bly er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af blyholdigt affald.

Bortskaffelse af bygge affald

Bla Bla

Forurenede materialer

Bla Bla

Genbrug

PCB sanering

PCB er et miljøskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald.