Miljøsanering

Bare fordi man bygger nyt kan man stadig tænke på miljøet. Hos Bergmann gruppen tilbyder vi mange former for miljøsanering, som asbestsanering, blysanering og PCB sanering. Når du samarbejder med os, så kan du også altid forvente at der er stor fokus på korrekt afskaffelse af byggeaffald i forbindelse med saneringsopgaver.

Asbestsanering

Asbestsanering

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at både stærkt støvende og støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som farligt affald, mens ikke støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som ikke-farligt affald.
Blysanering

Blysanering

Bly er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af blyholdigt affald.
Bortskaffelse af byggeaffald

Bortskaffelse af byggeaffald

I forbindelse med saneringsopgaver, så har vi har altid stor fokus på korrekt og ansvarlig bortskaffelse af byggeaffald. Vi samarbejder med RGS Nordic om at hjælpe dig af med dit byggeaffald. Læs mere her.
Forurenede materialer

Forurenede materialer

Hos Bergmann Gruppen sørger vi altid for at foruret materiale bliver leveret til godkendt modtageranlæg. Vi har stor fokus på miljøsanering, og det betyder at vi altid bortskaffer forurenet materiale korrekt.
Genbrug

Genbrug

Hos Bergmann Gruppen samarbejder vi tæt sammen med RGS Nordic mht. til affaldssortering af byggemateriale. Mere end 97% af det affald som bliver behandlet bliver genbrugt.

PCB Sanering

PCB sanering

PCB er et miljøskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald. I arbejdet med miljøsanering, er PCB et stof der er særligt fokus på. Hos Bergmann gruppen har vi særligt moderne udstyr til håndtering af forurenet affald på den bedste mulige måde.