Blysanering

Hos Bergmanngruppen har vi mange års erfaring med miljøsanering, og ikke mindst er vi specialister i alle typer blysaneringsopgaver. Hos os får du professionelt og effektiv blysanering.

Hvorfor er det vigtigt med blysanering?

Bly kan optages i kroppen gennem næse, mund, hud og slimhinder. Selv i små mængder kan det have store miljømæssige- og sundhedsmæssige konsekvenser. Udsættes et menneske for høje koncentrationer af bly, så kan der opstå varige helbredsskader som f.eks. nyreskader, fosterskader og nerveskader.

Trods risikoen ved anvendelse af koncentreret bly, så er det et helt almindeligt tungmetal, som er anvendt i mange former for byggematerialer. Det blev først forbudt at benytte bly i Danmark i 2007. Bly er b.la blevet anvendt i termoruder, vandrør og tagrender. Indtil forbuddet var det også normalt at anvende blyforbindelser i maling, da det kan forkorte malingens tørretid.

Da optagelsen af bly kan have så store miljømæssige- og sundhedsmæssige konsekvenser, er det vigtigt at du kontakter en fagperson til at lave en miljøscreening af bygningen, inden du går i gang med et byggeprojekt.

Hos Bergmann Gruppen er vi specialister i blysanering. Vi sørger for at hele processen forløber effektivt og indenfor miljøstyrelsens retningslinjer. Kontakt os i dag, og hør mere om blysanering hos Bergmann Gruppen.

Professionel og sikker blysanering

Før de blyholdige materialer fjernes, klargør vi arbejdsområdet. Bly er sundhedsskadeligt, så det er afgørende at det ikke spredes til hverken ansatte eller omgivelser. Hos Bergmanngruppen udfører vi derfor arbejdet ud fra metoder som forårsager mindst mulig støvudvikling.

Hvis arbejdet befinder sig udendørs, afdækker vi zonen i plast for at sikre at blyet bliver indenfor zonen. Ved indendørsarbejde dækker vi arbejdsområdet med særlige støvvægge, og etablerer undertryk.

For at undgå spredning bliver arbejdsområdet rengjort løbende og blyholdigt materiale emballeres. Ved projektets ende afsluttes sanering med en støvsugning af hele arbejdsområdet med en H-Klassificeret støvsuger.

Vi er specialister i alle former for blysanering

Blyholdigt materiale dækker, som sagt, over mange ting som maling, kabler og glaserede fliser. Hos Bergmann gruppen har vi uddannet personale med mange års erfaring i blysanering. Vi kan effektivt sikre at bygning er fri for alt blyholdigt materiale.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud. Udfyld denne formular  og vi kontakter dig, eller ring til os på 45 76 76 50