Bortskaffelse af byggeaffald

Hos Bergmanngruppen sørger vi for at transportere og sortere dit byggeaffald. Ring 45 76 76 50 og hør mere.

Hvis bygningen som nedrives eller renoveres, er større end 10 kvadratmeter, hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis du udskifter termoruder, så er det et krav at du anmelder byggeaffaldet til kommunen.

Hvad er byggeaffald

Størstedelen af alt byggeaffald består af beton, tegl og keramik, samt asfalt og kultjæreholdige materialer. Affaldet kan også bestå af træ, kabler, vinduer, gips og plast m.m.

Det er utrolig vigtigt at skaffe sig af med miljøfarlige stoffer som PCB, bly og asbest. I Danmark producerer vi årligt 5,1 millioner bygge- og anlægsaffald om året. 2% af affaldet består her af asbest- og PCBholdige materialer.

Hvis der er den mindste tvivl, om bygningen indeholder miljøfarlige stoffer, så kontakt os inden projektet går i gang. Vi vil her foretage en screening af hele zonen for miljøfarlige stoffer. Den mindste eksponering for stoffer som asbest og bly kan give miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Vi hjælper dig af med dit byggeaffald

Hos Bergmanngruppen samarbejder vi med RGS Nordic om bortskaffelse af byggeaffald. Når du samarbejder med Bergmanngruppen skal du derfor slet ikke tænke på byggeaffaldet, det kan vi nemlig snildt klare for dig.

Vi sørger for at dit byggeaffald bliver fragtet og sorteret så hurtigt og effektivt som muligt. Uanset omfanget af opgaven, om det er privat eller erhverv, så henter, fragter og sorterer vi byggeaffaldet for dig.

Miljørigtig affaldssortering

Vi har stor erfaring med regler og lovgivning vedrørende bortskaffelse af byggeaffald. Vi tilbyder derfor at håndtere byggeaffaldet og køre det til en af RGS Nordics affaldsanlæg, som befinder sig over hele Danmark, samt Sverige og Norge.

Mere end 97% af det affald, som bliver behandlet hos RGS Nordic, bliver genbrugt. Affaldssorteringen sker enten på genbrugsanlægget eller direkte på byggepladsen alt efter om der er langt til anlægget eller om byggeaffaldet skal genanvendes med det samme.

Kontakt os i dag

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffald, så kontakt os på 45 76 76 50.