Forurenede materialer

Forurenede materialer bliver indleveret til godkendte modtager anlæg

Bergmann gruppen samarbejder med AV Miljø og Kommunekemi når det handler om forurenede materialer

Læs mere på www.av.dk