PCB sanering

Det er i Danmark lovpligtigt at screene bygninger, opført i perioden mellem 1950-1977, for PCBholdige materialer. Kontakt os i dag for sikker og effektivt PCB sanering.

Hvad er PCB

PCB er en forkortelse for Polyklorerede bifenyler. Termet henviser til en gruppe af 209 forskellige organiske stoffer. PCB blev introduceret i 1940’erne, og er siden blevet anvendt i en lang række byggematerialer på grund af stoffets gode egenskaber. PCB er f.eks. et velegnet smøremiddel, og har gode holdbarhedsmæssige egenskaber. Man blev bevidst om stoffets sundhedsskadelige kvaliteter i 70’erne, og i dag er det lovpligtigt at anvende PCB sanering i alle bygninger med PCBholdige materialer.

Er PCB sundhedsskadeligt?

Ja, det er det. PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Det er aktuelt på listen over de 12 mest kræftfremkaldende stoffer i verden.

PCB optages i kroppen ved kontakt med huden, ved indånding og igennem fødevarer. Stoffet har langtidsskadelige konsekvenser for både dyr og mennesker. WHO konkluderede i deres evaluering i marts 2013, at PCB har kræftfremkaldende effekter i mennesker.

Der er ligeledes fundet evidens for at PCB har negativ effekt på udviklingen af nervesystemet, og så er der betydelig evidens for at PCB påvirker hormonsystemet i kroppen, som kan resultere i abnormiteter og sygdomme.

I hvilke byggematerialer kan der findes PCB?

PCB blev, som sagt, flittigt brugt som byggemateriale i perioden 1950 – 1977. På grund af stoffets gode kvaliteter er det b.la. brugt til fugning, til gulvbelægning, i maling og i termoruder. Du kan også finde det i tæpper, lim og spartel. På trods af, at PCB kan findes overalt i bygningen, så kan det være vanskeligt at få øje på.

Man kan ikke direkte se, om et byggemateriale indeholder PCB. Stoffet siver ud fra fuger og maling, og ud i andre byggematerialer.

Få en professionel til at klare PCB saneringen

Står du med et nedrivnings- eller renoveringsprojekt i en bygning opført mellem 1950-77, så er det vigtigt at miljøscreene bygningen for PCB.

Hos Bergmanngruppen har vi mange års erfaring med PCB-sanering. Alle vores medarbejdere er uddannet i PCB sanering, og bruger alle nødvendige værnemidler for at undgå spredning af PCB.

Sikker og effektiv PCB sanering

Inden opstart af PCB saneringen klargør vi arbejdsområdet. Det er vigtigt at stoffet ikke spredes til ansatte eller omgivelser, så hvis det er nødvendigt, afgrænser vi området. Hvis arbejdet foregår indendørs, opsætter vi midlertidige støvvægge og etablerer undertryk i zonen.

Vi bruger alt den nyeste teknologi og alle nødvendige værnemidler i form af handsker, beskyttelsesdragt og åndedrætsværn.

Da PCB kan spredes i lokalet igennem støvpartikler, så rengøres arbejdsområdet løbende. Alt PCBholdigt materiale forsegles i plast, og zonen støvsuges med en støvsuger som er udstyret med et egnet filter. Efter endt arbejde, fjernes alt PCBholdigt materiale ud fra gældende retningslinjer.

Få et uforpligtende tilbud

Hos Bergmanngruppen tilbyder vi sikker og effektiv PCB sanering. Kontakt os i dag på 45 76 76 50. Du kan også udfylde denne kontaktformular og så kontakter vi dig.