indvendig nedrivning

Hvis en bygning eller ejendom står overfor en indvendig renovering, kan vi hos Bergmann Gruppen A/S træde til, og tilbyde markedets bedste indvendige nedrivning.

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

Indvendig NEDRIVNING I ALLE AFSKYGNINGER

Den indvendige nedrivning kan inkludere alt fra selektiv nedtagning af døre og vinduer, nedtagning af lofter, vægge og gulve, fjernelse af el- og væginstallationer, sanitet med fliser, ventilation og andet inventar samt stripning til råhus, til dem der ønsker at gøre det selv.

Uanset hvad den indvendige nedrivning indebære, kan Bergmann Gruppen sørge for at arbejdet udføres i høj kvalitet. Vores uddannede personale er højt certificeret i indvendig og komplet nedrivning. 

Nedrivning af væg med koben tæt

Stor HENSYNTAGEN TIL BYGNINGEN

Indvendig nedrivning skal foretages med behørigt hensyn til bygningens øvrige vægge og installationer. Ved at bibeholde og eventuelt støtte ydervægge og facade, kan den indvendige nedrivning udføres mens rammen om bygningen stadig er intakt.

Hos Bergmann Gruppen har vi erfaring med diverse bygningskonstruktioner og kan blandt andet være behjælpelige med at identificere bærende vægge, søjler m.m.

Sikker indvendig nedrivning

Indvendig nedrivning er ikke altid lige til. I mange tilfælde befinder der sig el installationer og i nogle tilfælde befinder der sig også vandrør m.m. Som skal undgås med den rette viden når der nedrives indvendigt. 

Bergmann Gruppen har professionel viden til hvilket sikkerheds udstyr, til elektronik og personale, der skal bruges for at sikre en indvendig nedrivning, der ikke blot beskytter omgivelserne men også vores personale.

Når bygninger skal renoveres, er det særligt vigtigt at den indvendige nedrivning udføres sikkert og korrekt, derfor skal du bruge en kompetent virksomhed til at sikre bygningens integritet.

Vores tilgang

Vores tilgang til indvendig nedrivning er baseret på en grundig planlægning og samarbejde med vores kunder. Vi sørger altid for at undersøge bygningens struktur og omgivelserne, før vi går i gang med nedrivningen, så vi kan sikre en sikker og effektiv proces.

 Vi er også meget opmærksomme på at overholde tidsplaner og budgetter og kommunikerer løbende med vores kunder.

Vores kompetence indenfor indvendig renovering har givet os en forestående viden omkring den typiske affaldsfordeling samt udbredte problematikker i forbindelse med miljøskadelige stoffer for bygninger i særlige årgange og bygningsdele med særlige fraktioner.

BÆREDYGTIG NEDRIVNING

Efter nedrivningen kan vi naturligvis være behjælpelig med bortskaffelse af bygningsmaterialerne. Det indvendige inventar og evt. bygningsdele vil vi forsøge at håndtere og fragte til direkte genbrug, for at bidrage mest muligt til den cirkulære økonomi, ved en effektiv genbrug af byggematerialer. 

Hos Bergmann Gruppen, går vi op i miljøansvarlig nedrivning. Hvilket resulterer i at vi i de fleste tilfælde sørger for at over 90% af byggematerialerne fra udvendig og indvendig nedbrydning, havner til genbrug.

LØBENDE KVALITETSSIKRING

Undervejs sørger vi for at udfører løbende kvalitetssikring via registreringer i Inspectly, samt at bidrage med god kommunikation mellem os og andre entreprenører som befinder sig på projektet samtidigt, for at sikre det bedst mulige projekt.

Vi sikrer en professionel og effektiv udvendig og indvendig nedrivning af høj kvalitet. 

Værktøjet i orden

Ved indvendig nedrivning er det som ved alle andre opgaver for Bergmann Gruppen. Det rette værktøj, til den rette opgave. Vi har et bredt udvalg af værktøjer og maskiner som sikrer at vi kan udføre nedrivningsopgaver på den mest effektive og sikre måde. 

Samtidig med at arbejdet udføres af dygtige fagfolk med den rette viden inden for indvendig nedrivning. Dette gør at vi kan stå bag vores udsagn om sikker udførelse af vores opgaver.

Vores ekspertise

Bergmann gruppen har mange års erfaring med indvendig nedrivning af alle typer af bygninger og bygningsdele. Vi har det rette udstyr og den nødvendige ekspertise til at håndtere selv de mest komplekse opgaver, og vores medarbejdere er altid opdaterede med de nyeste teknologier og metoder.

Samtidig med at arbejdet udføres af dygtige fagfolk med den rette viden inden for indvendig nedrivning. Dette gør at vi kan stå bag vores udsagn om sikker udførelse af vores opgaver.