Historie

Bergmann Gruppen AS er oprindeligt grundlagt i 1996.

Der er siden ændret i selskabskonstruktionen og en del af Bergmann Gruppen som beskæftigede sig med opkøb, salg og renovering af ejendomme er solgt fra.

Efterfølgende har Bergmann Gruppen gennemgået et generationsskifte.

Bergmann Gruppen AS har siden starten været i en positiv udvikling og beskæftiger i dag over 30 kvalificerede medarbejdere og underentreprenører. Firmaets løser opgaver for hovedentreprenører, private kunder, kommuner med flere.

Bergmann Gruppen AS er en seriøs og kompetent medspiller for både private og virksomheder.  Det betyder, at vi påtager os alle typer opgaver med samme seriøsitet, omhu og påpasselighed uanset størrelse.

Fælles for alle opgaverne er de høje krav til kvaliteten af det udførte arbejde. Kvalitetssikring er et af virksomhedens nøgleord og der bruges en del ressourcer på at sikre, at det udførte arbejde lever op til Bergmann Gruppens høje standard.

Mark Bergmann indtrådte som direktør i 2002 og omfanget af nedbrydnings- og miljøsaneringsopgaver er udvidet betragteligt.

Samtidig er et af Bergmann Gruppens kendetegn ikke mindst blevet evnen til at koordinere opgaverne, hvad enten det gælder nedrivning eller miljøsanering.

Også på miljøområdet viser Bergmann gruppen AS fremsynethed og har med grundig forberedelse, de senere år, været at foretrække, når miljøopgaver skulle løses.

Omkring miljødelen har Bergmann Gruppen AS løbende udviklet sig og honorerer alle krav, der stilles til dokumentation af arbejdets udførelse. Det er også en af grundene til at vi, i Bergmann Gruppen AS, godt tør at kalde os eksperter på området.

Vi er i dag medlem af Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen og EDA (European Demolition Association).

Manden bag

Bergmann Gruppen A/S ejes af direktør Mark Bergmann.

Mark Bergmann har mere end 20 års erfaring i byggebranchen og en håndværksmæssig baggrund med svendebrev inden for murerfaget. Suppleret med en uddannelse på handelshøjskole samt en række specialkurser inden for Miljø & Teknik. Bl.a. omkring håndtering af miljøgiftige stoffer i byggeaffald:

Asbest
Pcb
Bly

Mark Bergmann har mange års erfaring med bygge- og projektledelse, og har efter uddannelsen til murer og projektleder, arbejdet i både mindre og større entreprenørvirksomheder.

Praktisk byggeerfaring som murersvend
Tilbudsgivning, prisberegninger
Kontraktforhandling
Indgåelse af aftaler med leverandører og kontrahering af underentreprenører
Projekt- og byggepladsledelse