KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

forebyggende handlinger

Ved enhver opstart af en sag vurderer Bergmann Gruppen’s medarbejedere, systematisk eventuelle risici. Findes der i denne proces områder, som kan udgøre risici for sikkerhed, kvalitet, miljø eller mennesker, iværksættes forebyggende handlinger således at byggeledelse, naboer, egne medarbejdere, såvel som andre håndværkere på pladsen, kan føle sig trygge fra start til slut i projektet.

Brochure billede af facadeskilt Bergmann gruppen

KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

Bergmann Gruppen A/S vil være den foretrukne partner for såvel det private som det offentlige marked, og ved hjælp af vores kompetente medarbejdere og grundig planlægning sikre vi, at arbejdet bliver leveret hurtigt, enkelt og effektivt. Bergmann Gruppen A/S er en virksomhed, som er kendt for at have stort focus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet.

Vi er medlem af Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri. Det betyder at vi er forpligtet til at over holde NMK96 – en brancheaftale, som blev udarbejdet mellem Miljøstyrelse og Nedbrydningssektionen for at fremme øget genanvendelse af bygge og anlægsaffald, samt for at opstille regler for styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring. I henhold til NMK96 skal vi genbruge mindst 80 % og køre maksimum 5 % til deponi. Udover NMK96 er vi selvfølgelig også forpligtede til at opfylde de gældende regler for Miljøkontrollen og arbejdstilsynet, samt Dansk Asbestforening, som vi også er medlem af.

Som medlem af Nedbrydningssektionen er Bergmann Gruppen A/S også underlagt en ekstern kontrolordning. Det betyder, at udvildig kontrol vil føre tilsyn med sektionens medlemmer for at sikre, at affald bliver sorteret og desponeret på korrekt vis, og at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler omkring sikkerhed, støv og støj bliver overholdt.

Nedbrydningssektionen arbejder blandt andet for at højne standarden i nedbrydningsbranchen, og holde sig ajour og debattere de arbejds- og miljømæssige udfordringer vi løbende står overfor.

Udover effektiv planlægning, grundig instruks, egenkontrol og systematisk tilsyn, sørger vi bl.a. også for løbende uddannelse, kursus og træning af alle medarbejdere.

Vores indsats med risikovurderinger, arbejdspladsvurderinger, metodebeskrivelser, systematisk instruktion og tilsyn sikrer, at vi udfører arbejdet for vores kunder forsvarligt – uanset hvilke udfordringer opgaven måtte rumme.

MILJØ- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE

Hos Bergmann Gruppen A/S arbejder vi på at forebygge forurening, støv, støj, vibrationer, forbrug, ulykker, skade og nedslidning bedst muligt. Dette er et af vores største fokusområder og er under konstant vedligeholdese / optimering, så vi sikrer os at vi opnår den mest effektive og enkle styring, og samtidig også sikrer løbende forbedring.

Det er vores overbevisning, at den bedste måde at sikre at arbejdsmiljøet er i top, er ved at inddrage vores medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at de tre grundelementer: planlægning, instruks og tilsyn er lagt ud på de enkelte projekter, og at der dermed stilles krav til den enkelte projektleder og medarbejder

Det er derved vores projektleder / sikkerhedsrepræsentant, som udarbejder og vedligeholder vores APV-Mappe. Dette vil foregå i samarbejde med vores Kvalitets- og Miljøchef. De vil også gennemføre ugentlige sikkerhedsrunder på arbejdspladsen, samt deltage på sikkerhedsmøder.