Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

Forebyggende handlinger

Ved enhver opstart af en sag, vurderer Bergmann Gruppen’s medarbejedere systematisk eventuelle risici. Findes der i denne proces områder, som kan udgøre risici for sikkerhed, kvalitet, miljø eller mennesker, iværksættes forebyggende handlinger således at byggeledelse, naboer, egne medarbejdere, såvel som andre håndværkere på pladsen, kan føle sig trygge fra start til slut i projektet.

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Bergmann Gruppen A/S vil være den foretrukne partner for såvel det private som det offentlige marked, og ved hjælp af vores kompetente medarbejdere og grundig planlægning, sikrer vi at arbejdet bliver leveret hurtigt, enkelt og effektivt. Bergmann Gruppen A/S er en virksomhed, som er kendt for at have stort fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet.

Vi er medlem af Nedbrydningssektionen under Dansk Industri. Det betyder at vi er forpligtet til at over holde NMK96 – en brancheaftale, som blev udarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Nedbrydningssektionen for at fremme øget genanvendelse af bygge og anlægsaffald, samt for at opstille regler for styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring. I henhold til NMK96 skal vi genbruge mindst 80 % og køre maksimum 5 % til deponi. Udover NMK96 er vi selvfølgelig også forpligtede til at opfylde de gældende regler for Miljøkontrollen og arbejdstilsynet.

Som medlem af Nedbrydningssektionen er Bergmann Gruppen A/S også underlagt en ekstern kontrolordning. Det betyder, at uvildig kontrol vil føre tilsyn med sektionens medlemmer, for at sikre at affald bliver sorteret og deponeret på korrekt vis, og at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler omkring sikkerhed, støv og støj bliver overholdt.

Nedbrydningssektionen arbejder blandt andet for at højne standarden i nedbrydningsbranchen, og holde sig ajour og debattere de arbejds- og miljømæssige udfordringer vi løbende står overfor.

Udover effektiv planlægning, grundig instruks, egenkontrol og systematisk tilsyn, sørger vi bl.a. også for løbende uddannelse, kursus og træning af alle medarbejdere.

Vores indsats med risikovurderinger, arbejdspladsvurderinger, metodebeskrivelser, systematisk instruktion og tilsyn sikrer, at vi udfører arbejdet for vores kunder forsvarligt – uanset hvilke udfordringer opgaven måtte rumme.

Miljø- og arbejdsmiljøledelse

Hos Bergmann Gruppen A/S arbejder vi på at forebygge forurening, støv, støj, vibrationer, forbrug, ulykker, skade og nedslidning bedst muligt. Dette er et af vores største fokusområder og er under konstant vedligeholdelse / optimering, så vi sikrer os at vi opnår den mest effektive og enkle styring, og samtidig også sikrer løbende forbedring.

Det er vores overbevisning, at den bedste måde at sikre at arbejdsmiljøet er i top, er ved at inddrage vores medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at de tre grundelementer: planlægning, instruks og tilsyn er lagt ud på de enkelte projekter, og at der dermed stilles krav til den enkelte projektleder og medarbejder

Det er derved vores projektleder som i samarbejde med vores KMA-ansvarlige udarbejder og vedligeholder vores APV-Mappe. De vil også gennemføre ugentlige sikkerhedsrunder på arbejdspladsen, samt deltage på sikkerhedsmøder.

Samarbejdspartnere

Derfor skal du vælge Bergmann Gruppen

Uddannet personale – vi har beviserne

Bergmann Gruppen er din garanti for at alle nedrivere har den nødvendige erfaring, instruktion, samt har de lovpligtige arbejdsbeviser, som kræves til at løse jeres opgave. F.eks. håndtering af farlige stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller.

Urban Mining og cirkulært byggeri

Der er kun èn vej at gå hvis man vil gøre en forskel for klimaet – og det gør vi. Sammen med vores samarbejdspartnere genanvender vi mere end 90% af nedrivningsmaterialerne fra vores opgaver. Og vi søger hver dag nye måder at optimere vores produktion og tilpasse vores produkt til de stigende krav og udfordringer, vi oplever i vores hverdag.

Stærke samarbejds­partnere

Vi arbejder med nogle af branchens stærkeste leverandører. Og vi er altid klar med innovative og effektive løsninger, der matcher kundens høje standarder.

Kvalitetsgaranti

Bergmann Gruppen er medlem af Dansk Industri, Nedbrydningssektionen og European Demolition Association. Alle sager overvåges iht. organisationernes standarder, for at sikre at medlemmerne som minimum leverer i samme kvalitet.

Certificeret nedrivning

Vi er ISO 9001-certificerede. Det betyder at vores kvalitetsledelsessystem og alle vores arbejdsprocesser ikke bare lever op til byggebranchens høje standarter, men løbende udvikles og tilpasses til konjunkturer og markedet. Det er din tryghed for, at arbejdet udføres korrekt i henhold til gældende lovgivning og med et resultat, der altid leveres og dokumenteres som forventet.

25 års erfaring

Med mere end 25 års erfaring i branchen har vi løst alle typer opgaver fra små indvendige rydninger i enkeltkontorer, til store og komplekse renoveringsprojekter i millionklassen.

Indhent et uforpligtende tilbud