Totalnedrivning

Bergmann Gruppen A/S har igennem mange år udført totalnedrivninger af alle former for konstruktioner og anlæg. Vi har maskiner i de nødvendige størrelser således, at enhver opgave kan påtages.

Specialiseret totalnedrivning

Totalnedrivning består ikke blot af at vælte en bygning. Der skal tages hensyn til de omkringliggende bygninger – måske er det kun en del af bygningen som skal nedrives. Der skal også tænkes på sikkerheden og miljøet, når bygningen eller anlægget fjernes, der udover er der jf. Nedbrydningssektionens NMK 96, lovkrav omkring at alle materialer kildesorteres på stedet, så der, på den måde, kan sikres en høj genanvendelighed. Omkring  90-95 % af de materialer vi nedriver går til genbrug.

Totalnedbrydning af bygninger er et af vores specialer. Inden en nedrivning skal der tages stilling til mange punkter. Der skal indhentes nedrivningstilladelser og anmeldes affald til relevante instanser.

Kontakt os i dag

Bygningens historik skal kortlægges, og der skal tages korrekt hånd om særlige forhold eller forurenende stoffer i bygningen og grund. Vi rådgiver bygherren fra begyndelsen, så nedrivningen kan foregå bedst muligt uden gener for miljø og naboer. Kontakt os her eller på telefon: 45 76 76 50