Selektiv nedrivning

Hos Bergmann Gruppen A/S mener vi efter vores præstationer i forbindelse med utallige større og mindre nedrivnings entrepriser, at vi godt kan tillade os at kalde os specialister indenfor indvendig nedrivning eller selektiv nedrivning, som det også kaldes.

Indvendig nedrivning, i forbindelse med ombygning, byfornyelse og renovering osv., stiller store krav til koordineringen på byggesagen. Når man river store kontormiljøer ned, er det ikke muligt at smide det hele samlet ud i containerne. Gulve, lofter, installationer, inventar og lette / tunge væg konstruktioner tages ned. I nogle tilfælde benytter vi robotter, fordi de løser opgaverne nemmere og hurtigere og samtidig minimerer støj-, støv- og sikkerhedsproblemer markant. Alt byggeaffald / materialer sorteres, genbruges, hvor det er muligt, og køres væk til relevante modtage- og affaldspladser. Affaldet skal sorteres i henhold til NMK 96, hvilket stiller store krav til logistikken og ikke mindst rækkefølgen for nedrivningen. Koordineringen skal være i orden, således at adgangsvejene holdes frie, støvmængden begrænses og affaldet er under kontrol. Derved sørger vi også for de bedst mulige forhold for vores medarbejdere.

Vi har gennem tiderne investeret i det fornødne udstyr / arbejdsredskaber, nedrivningsrobotter og gravemaskiner i størrelser helt ned til 500 kg, som er i stand til at køre igennem døråbninger eller på trapper og tagetager. Disse maskiner er til f.eks. nedrivning af badeværelser, betongulve inde i bygninger, samt f.eks. ophugning af trappetrin. Derudover har vi også større maskiner til f.eks. totalnedrivninger, optagning af fundamenter, nedrivning af broer osv.