Tag og facade

Bergmann Gruppen A/S udfører rigtig mange tag og facadeopgaver i forbindelse med vores nedbrydningsopgaver generelt.

Vi fjerner alle former for tag og facader

Det være sig udkradsning af fuger, fjernelse af puds, fjernelse af altaner og fjernelse af tage eller facadebeklædning.
At arbejde i højder, herunder tage, er en naturlig del af en nedrivers hverdag. Vi sørger naturligvis for at ALLE sikkerheds forskrifter overholdes til punkt og prikke. Vi har fjernet utallige tage i tidens løb. Det gælder alle former for tage – også flade tage på fx fabrikshaller, hvor dækelementer skulle skæres op og fjernes med kran. I nogle tilfælde kan disse opgaver udføres fra lift, eller arbejdsplatform.

De typiske tage vi fjerner er:

Asbestholdig bølgeeternit
Asbestholdig skifer
Natur skifer
Teglstenstage
Tage med tagpap og brædder
Flade tage bygget op af betonelementer

I forbindelse med fjernelse af betontage, har vi også ofte fjernet hele tagkonstruktionen. I den forbindelse har vi tilknyttet egen statiker, som kan udarbejde afstivningsprojekt efter kundens behov.

I forbindelse med fjernelse af tag typer indeholdt asbest, sørger Bergmann Gruppen A/S selvfølgelig for det fornødne administrative arbejde bliver udarbejdet, anmeldelse af affald til den givende kommune, videregivelse af affalds anvisningen til miljø godkendte modtager anlæg osv.