TOTALNEDRIVNING

Hos Bergmann Gruppen mener vi efter vores præstationer i forbindelse med utallige større og mindre nedrivningsentrepriser, at vi godt kan tillade os at kalde os specialister indenfor totalnedrivning.

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

SPECIALISERET I TOTALNEDRIVNINGER

Totalnedrivning af bygninger er et af vores specialer. Inden en nedrivning skal der tages stilling til mange punkter. Vi kan være behjælpelige med rådgivningen omkring indhentningen af nedrivningstilladelser og anmeldelsen af affald og arbejder til relevante instanser.

En totalnedrivning er ikke blot at vælte en bygning og rydde op bagefter. Der skal tages hensyn til omkringliggende bygninger. Dertil kan der også være miljøskadelige stoffer i bygningen, som skal håndteres inden nedrivningsarbejdet kan starte.

Vi tilstræber at genanvende og genbruge mere end 90% af de nedrivningsmaterialerne der opstår på vores projekter.

Totalnedrivning indvendig væg

DELVIS TOTALNEDRIVNING

Det kan være det kun er en delvis totalnedrivning og noget af den eksisterende bygning skal blive stående, hertil kan Bergmann Gruppen være behjælpelig. Vi kan også bidrage ved behov for afstivning af blivende bygningsdele.

JORDARBEJDER

Ved fjernelse af kælder på bygninger og anlægskonstruktioner, kan der være behov for at få tilkørt nyt jord/muld eller grus fyld til grunden. Dette står vi naturligvis også til rådighed for at kunne hjælpe med. Ellers afleveres alle vores totalnedrivninger med grov planeret grund, hvor bygningen har været placeret, samt anlæg til evt. kælder udgravninger.

LØBENDE KVALITETSSIKRING

Undervejs sørger vi for at udfører løbende kvalitetssikring via registreringer i Inspectly, samt at bidrager med god kommunikation mellem os og de andre entreprenører som befinder sig på projektet samtidigt, for at sikre det bedst mulige projekt.